Adresat:

Last Floor Marta Pawlak

E.Horbaczewskiego 9/60

03-984 Warszawa

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)…………………………………………………………………………

 

 

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              Podpis konsumenta(-ów)

                                               (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data:……………………..

(*) Niepotrzebne skreślić


Recent articles

No new posts

Compare 0